Ambasada Mauritania

Reprezentarea diplomatica si consulara a Republicii Islamice a Mauritaniei in România este asigurata de Ambasada Mauritaniei in Italia.

Ambasador: Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar E.S. Dl. Aly Ould HAIBA (agreat)

Cancelaria

Adresa: 00198 Roma, Via Giovanni Paisiello 26

Telefon: (0039-06) 853 51 530; 855 7949

Fax: (0039-06) 853 51 441

E-mail: ambarim@ambasciatamauritania.it

 

 

Previous post:

Next post: